hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

   
Andre artikler:
Gode råd om projektledelse
Gode råd om test og kvalitetssikring
Gode råd om risikovurdering
Virksomheder overser adfærdskompetencer i projektledelse
Vigtige forudsætninger for effektive projekter
Succes eller fiasko med
IT projekter

Artikel fra Microsoft blad
Artikel fra PBS kundeblad

Virksomheder overser adfærdskompetencer i projektledelse

Projektorganiseringsformen anvendes i dag i stor udtrækning til virksomheder- nes udviklings- og forandringsprojekter og dette gør projektledernes evner og kompetencer til en afgørende faktor for effektiviseringer, vækst og fornyelse. Tendensen for udvælgelsen af projektlederne i virksomhederne er klar. Der rekrutteres typisk med den begrundelse, at kendskab til forretningsområdet, personalet og teknikken er afgørende. En viden, der er vigtig for projektteamet at besidde, men som ikke nødvendigvis er afgørende kriterier for placeringen af projektansvaret. Men hvilke krav eller karakteristika bør så vægtes højst for en dygtig projektleder. Svaret er naturligvis ikke entydigt. Det afhænger i nogen grad af projektets, virksomhedens og branchemæssige karakteristika, men der kan sagtens udstikkes nogle retningslinjer for de vigtigste projektleder- kompetencer.

Overordnede kompetencer
Generelt skal man være varsom med at vælge tekniske specialister som projektledere for større projekter, med mindre projektet udelukkende er af teknisk karakter. Tekniske specialister er uundværlige deltagere i projekt- teamet, men som projektledere har de en naturlig tendens til teknisk fokus. IT projekter skal have fokus på forretningsmæssige benefits, så IT anvendelsen understøtter både virksomheden, dens kunder og leverandører optimalt.

En god projektleder bør derfor have haft forretningsforståelse og ledelsesansvar forud for ansvaret som projektleder. Solid ledererfaring er et must. Praktisk og indgående kendskab til styringsmetoder, herunder hvordan konstant fokus på leverancernes indhold, tiden, økonomien og kvaliteten fastholdes i projektet, er en anden væsentlig kompetence. Sidst, men ikke mindst, skal projektlederen besidde en række afgørende adfærdsmæssige kompetencer, da man er ”frontfiguren der viser vejen”.

Vigtige adfærdskompetencer
De adfærdsmæssige kompetencer hos projektlederne overses i nogen grad af virksomhederne, og det er uheldigt, da de er af afgørende betydning for projekternes samlede succes. Hvordan skal komplekse og konfliktfyldte projekter kunne lykkes, hvis ikke projektlederen besidder empati, indlevelsesevne, integritet og være ”en man ser op til”? Projektlederen skal selvsagt også være entusiastisk, motiverende, ligefrem, udadvendt, ærlig og troværdig. Ingen kan med rimelighed forvente, at projektlederen er en troldmand, men det accepteres ikke at fejl og problemer skjules.

Hvis projektlederen ikke besidder disse evner, så har projektet samlet set hårde odds fra starten af. Man kan derfor forudsætte og forvente, at store IT projekter kun bliver en succes, og opfylder sine mål, hvis det ledes af en erfaren projektleder, og denne er bevidst om sin ledelsespligt, metoder og adfærd.

De bløde sider og program- og projektledelse er temaet for den årlige Program- og Projektledelseskonference, der afholdes den. 31. marts 2008. Programmet kan ses her ...

Gode råd om projektstyring
Projektledernes adfærdskompetencer er en væsentlig parameter for projekternes succes, men solid beskrivelse af projektets rammebetingelser i form af et projektgrundlag, hvor projektets formål og succeskriterier er beskrevet, er naturligvis vigtigere. Projektgrundlaget indeholder typisk beskrivelser af vare (produkt), tid (leverancer) og pris (økonomi). Det er projektlederens ansvar at levere det aftalte, hvilket stiller krav om effektiv ændrings- og forventningsstyring. Nye krav skal konsekvensvurderes og ændringer til projektgrundlaget skal godkendes af aftaleparterne. Projekt- lederen skal løbende finde og vurdere alternativer indenfor givne tids og ressourcerammer og sige fra, hvis projektgrundlaget ikke tillader ændringen. En løbende godkendelse af leverancerne er afgørende for et godt projektforløb.

Projektbemandingen og -organisationen skal være klar for alle, både i og udenfor projektet, og deltagerne skal kende deres opgaver, tidsfrister og ansvar. Synlige og letforståelige milepæle er vigtige for den tidsmæssige styring af leverancerne, og afhængigheder skal identificeres, så disse i videst muligt omfang kan undgås. Forebyggelse af truende risici øger muligheden for succes og må derfor aldrig overses.

Dygtig projektledelse er en afgørende faktor for om IT projektet bliver en fiasko eller en succes, så deltag i årskonferencen den 31. marts 2008, og hør hvordan du kan øge din værdi som projektleder.

DANSK IT’s ”10 dogmer”
DANSK IT udgav for nogle år siden 10 dogmer, i form af anbefalinger, for gennemførsel af offentlige IT projekter på baggrund af flere offentlige problem- projekter. Rådene fra dengang, der sagtens kan anvendes i den private sektor, er stadig lige aktuelle, og du kan læse mere om dem her ...


Denne artikel er også publiseret i Computerworld, som et oplæg til DANSK IT's konference om projektledelse (afholdes 31. marts 2008).
Se artiklen her (pdf-fil) ...

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP