hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

Gode råd om risikovurdering (risk management)

Generelt:
Gør det til en fast projektledelsesdisciplin at monitorere og klassificere risici i dit projekt
Synliggør dit projekts risici gennem ledelsesrapporteringen og via styregruppemøderne
Anvend en lettilgængelig metode som alle forstår. Resultatet skal være enkelt og visuelt
Risikolisten skal "ejes" af hele projektet, så projektdeltagerne føler ansvar for deres del


Metode:
Risikostyring består af 3 elementer: Identifikation, Vurdering og Imødegåelse af risici
Risiko-identifikation gennemføres typisk via brainstorming og erfaringer med projekter
Risiko-identifikation kan med fordel opdeles i produktet, interessenterne og processen
Risiko-vurdering består af opdeling, sandsynlighedsvurdering og konsekvensvurdering
Visse metoder fokuserer endvidere på styrker og muligheder (omvendt risikovurdering)


Vurdering af sandsynlighed:
1: Ikke sandsynligt (0-20%)
2: Lav sandsynlighed (21-40%)
3: Sandsynligt (41-60%)
4: Meget sandsynligt (61-80%)
5: Næsten sikker (81-99%)


Vurdering af konsekvens:
1: Meget lille problem (meget begrænset konsekvens = ingen forsinkelse/fordyrelse)
2: Mindre problem (mindre forsinkelse og en begrænset fordyrelse)
3: Alvorligt problem (større forsinkelse og stigende omkostninger)
4: Stort problem (stor forsinkelse og markant stigende omkostninger)
5: Showstopper (forhindrende for projektet - redefinering af projektet nødvendig)


Risk Management:
Accepter risikoen: hold den under observation og håb på det bedste
Tag den med i planen: opret en aktion der skal behandle risikoen hvis den indtræffer
Minimer sandsynligheden for at den indtræffer: opret forebyggende aktioner i planen
Minimer konsekvenserne hvis den indtræffer: f.eks. ved at undersøge alternativer
Undgå risikoen: f.eks. ved at regulere ansvaret i kontrakten


Checkliste for Produkt risici:
Kan produktet realiseres?
Er kravspecifikationen fuldstændig?
Er teknologien moden?
Er der planlagt delleverancer?
Er kalendertiden realistisk?


Checkliste for Interessent risici:
Er kunden tilstrækkelig moden?
Vil kunden deltage tilstrækkelig aktivt?
Vil kunden hænge sig i alle detaljer?
Vil underleverandører levere som ønsket?
Er der potentielle politiske problemer?
Er projektet afhængigt af nøglepersoner?
Har projektet de nødvendige faglige kvalifikationer?
Er der potentielle kemiske problemer?
Er projektgruppen tilstrækkelig motiveret?
Er projektlederen tilstrækkelig erfaren?
Har projektlederen tilstrækkelig gennemslagskraft?
Har projektgruppen tid og ro til projektet?
Kan der opstå problemer under udrulningen?


Checkliste for Proces risici:
Er de administrative rutine indkørte?
Er projekt-udstyret tilstrækkeligt?
Er projekt-udstyret tilgængeligt?
Er beslutningsprocesserne langsommelige?
Indføres der nye metoder eller værktøjer?

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP