hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

Gode råd om projektledelse

Projektorganisation:
Ethvert projekt er unikt og kræver sin egen organisation med en meget klar ansvarsdeling
Alle projektinteressenter må være indstillet på at projektorganisationen ændres undervejs
Organisationsændringerne må ses og bruges som en positiv udviklingsproces for den enkelte


Projektgrundlag:
Beskriv projektets rammebetingelser. Få mål og succeskriterier godkendt ved projektstart
Projektgrundlaget udgøres typisk af vare (produkt), tid (leverancer) og pris (økonomi)
Hold dig til det aftalte, dvs. kontrakten, og gennemfør ændringsstyring (af vare, tid og pris)
Definer målepunkter og metodevalg samt krav til evaluering ved målepunkterne/milepælene


Projektstyring:
Gennemfør et opstartsmøde med projektinteressenterne og identificer alle delaktiviteter
Udarbejd en fælles projektplan, hvor aktiviteterne er tidsfastsatte, estimerede og bemandede
Find afhængigheder i og udenfor projektet (den kritiske vej) og gennemfør en risikoanalyse
Start med personressourcedage og juster med en faktor for uplanlagte aktiviteter/fravær
Anvend om muligt en estimeringsteknik som projektdeltagerne kender og er fortrolige med
Få projektdeltagerne til at rapportere tidsforbrug og færdiggørelsesprocent på opgaverne
Brug målbare aktivitetsafslutninger - ingen aktiviteter må vare over én uge


Projektlederen:
Projektledelse er en anerkendt profession og et fuldtidsjob ved over 5-6 projektdeltagere
Projektlederen skal koncentrere sig om sine projektlederopgaver, og overlade andet til andre
Accepter ikke nye krav til projektet uden at disse bliver konsekvensvurderede og godkendte
Projektlederen skal finde alternativer indenfor givne kvalitets-, ressource- eller tidsrammer
samt sige fra, hvis projektgrundlaget ikke tillader ændringen. Nye opgaver skal beskrives og
konsekvensvurderes så tidligt som muligt
Følg stemningen i projektet nøje og forsøg at motivere og "coache" dit team hele tiden
Projektlederen skal være synlig og mest muligt tilgængelig for alle (gerne en man ser op til)
Der er ingen der forventer at projektlederen er en troldmand, men der er ingen der accepterer
at fejl skjules. Troværdighed er et must


Projektværktøj:
For små projekter, find et egnet manuelt styringsværktøj, f.eks. Excel, som alle har adgang til
For større projekter kan et projektstyringsværktøj overvejes, men pas på regelen om
"garbage in -> garbage out". Systemer er kun et hjælpemiddel til at skabe overblik og fokus

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP