hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

Gode råd om test og kvalitetssikring

Generelt:
Grundig udført test og kvalitetssikring er en væsentlig faktor for projektets samlede succes
Test undervurderes ofte - bør andrage mindst 25% af tidsforbruget for udviklingsprojekter
Projekters fremdrift følges faktisk bedst gennem teststatus, testmålinger og testresultater
Test skal planlægges, styres og måles. Målinger af testens produktivitet og kvalitet er vigtig


Testmål:
Testmål og definitioner skal afstemme interessenternes forventninger til produktets kvalitet:
- Hvornår er systemets funktionalitet god nok?
- Hvornår er systemets systemegenskaber gode nok?
- Er testen effektiv nok? f.eks. mål for rettelsestid og gentest
- Hvad er fejl og hvad er ændringer?
- Hvordan kategoriseres/prioriteres fejl?
Systemegenskaber er brugervenlighed, robusthed, sikkerhed og ydeevne


Testfaser:
Teststrategien bør altid fastlægges fra starten af. Strategien skal passe til testens formål
Projekttypen, f.eks. udviklings- eller integrationsprojekt, afgør ofte hvilke faser der anvendes
Testfaser er f.eks. integrationstest, systemtest, brugertest, a-test, accepttest og pilotdrift


Planlægning:
En solid forberedelse og planlægning er grundlaget for en effektiv test og kvalitetssikring
Følgende elementer indgår: testplan, testspecifikationer, testaktiviteter, testcases, testdata
Testspecifikationen beskriver typisk fasen, målet, omfanget og fremgangsmåden for testen
Testplanlægning er grovplaner og detailplaner, der fastlægger den kalendermæssige placering
Testcases er beskrivelsen af de tests der skal gennemføres, herunder de data der anvendes
Review af materialet bør gennemføres inden teststart for at finde fejl, mangler og svagheder


Organisering:
Organiser om muligt projektet med en fuldtids testansvarlig med et kendskab til produktet
Såfremt projektet er af en vis størrelse bør testen udskilles i et selvstændigt delprojekt
Rollesammenfald mellem projektlederen og den testansvarlige skal helst undgås
Brugerne skal oftest oplæres til opgaven, da det er vigtigt med struktur og dokumentation


Rapportering:
Fejlrapporter bør indeholde: nr., teststep, version, beskrivelse, dokumentation, kategori m.m.
Alle fejl konsekvensvurderes efter alvorlighed, f.eks. kritisk, større, mindre, triviel, ændring
Fremdriftsmåling kan omfatte procenten af fejlede/ok tests, rettelsestid, testdækning m.m.
Testens resultat bør dokumenteres i en testrapport, som kunden bør godkende som leverance

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP