hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

     

Forretningsområder og ydelser

Projektledelse og testledelse

Midlertidig ledelse af IT funktion

Effektivisering og rationalisering

Rådgivning om IT anskaffelser

Udarbejdelse af IT strategier

Coaching/evaluering af projekter

Proces- og forandringsrådgivning

Kundecases og referencer

Kundecases og referencer

Nyheder, gode råd og artikler

Nyheder

Gode råd om projektledelse

Gode råd om test og kvalitetssikring

Gode råd om risikovurdering

Forudsætninger for eff. projekter

Om succes el. fiasko med projekter

Artikel fra Microsoft avisindstik

Artikel fra PBS bladet Kort Nyt

Firmaprofil og konsulenter

Hvorfor vælge IT Managers?

Idegrundlag for IT Managers

E-mail, telefon og kontakt

Erfaren Projektledelse og Management

IT Managers er et uafhængigt Management- og konsulentfirma med speciale i effektiv ledelse af komplekse IT projekter. Vi arbejder end- videre med test- og programledelse, forretningsmæssig effektivisering og rationalisering af IT grundlaget, anskaffelse og implementering af IT, herunder rådgivning om in-/outsourcing, udarbejdelse af IT strategier og handlingsplaner samt midlertidig ledelse af IT afdelinger (interim management).

Vores projektledere har indgående erfaring med ovenstående opgave- typer fra mange brancher, og vi har succes med at bistå kunderne i forhold til indgåede aftaler. Mange vanskelige projekter er således, gennem vores assistance, vendt til positive cases, hvorefter både leve- randøren og kunden har udtrykt tilfredshed med det opnåede resultat. Vores konsulenter varetager typisk ansvaret for projektteamet og er garant for at opgaven gennemføres til aftalt tid og pris.

Projektledere fra IT Managers er certificerede efter den internationale IPMA standard, der stiller høje krav til viden om og erfaring med professionel projektledelse.

Vores projektledere skal kunne styre uden om alle forhindringerne og kunne inspirere og motivere projektdeltagerne, så deres kompetencer udnyttes optimalt. Endvidere skal projektlederen styre leverancer, kvalitet, risiko- og ændringsstyring, og kunne håndtere fremdrifts- rapportering på en enkel, ligefrem måde.

Vi vægter seriøsitet, engagement, tillid og troværdighed i samarbejdet med kunderne højt og vi prioriterer indgåede aftaler om ydelser, tid og pris meget højt. Vi måler os selv på, om kundens organisation er tilført værdi og er selvkørende, når opgaven er afsluttet.

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP