hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

   

 

Projektledelse og testledelse

Midlertidig ledelse af IT funktion

Effektivisering og rationalisering

Rådgivning om IT-anskaffelser

Udarbejdelse af IT strategier

Coaching eller evaluering af projekter

Proces- og forandringsrådgivning

 

Forretningsområder og ydelser

Coaching eller evaluering af projekter

Nogle projekters udfald kan have afgørende betydning for virksomhedens overlevelse, hvorfor der stilles høje krav og forventninger til projektlederen, der bærer et stort ansvar. For
at sikre at projektlederen og teamet er på sporet og har styr på projektet kan man tilknytte en erfaren coach, der kan vejlede om forhold og risici, der kræver ekstra fokus. Den mest effekt- fulde coaching-ydelse opnås med en ekstern coach, der er neutral og uvildig.

Coaching bør suppleres med formelle projektevalueringer, der bør foretages med jævne mellemrum. Sådanne evalueringer bør aftales fra starten af projektforløbet, så der er mulighed for at rette op på de forhold som evalueringen afdækker. Resultatet af en projektevaluering er typisk rapportering med klare konklu- sioner om projektets status, fremdrift, forventet succesgrad og anbefalinger for det videre projektforløb.

Læs mere om:

Assistance til coaching eller evaluering af projekter her ...

Relevante kundecases her ...

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP