hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

Coaching eller evaluering af projekter

Langt de fleste projekter får tildelt afmålte ressourcer i form af tid, penge og arbejdskraft og målet er at løse opgaven indenfor den aftalte ramme. Da der ofte er mange penge på spil, kan projekternes udfald have afgørende betydning for virksomhedens overlevelse, hvorfor der stilles høje krav til projektlederen.

For at sikre at projektet er på sporet kan der iværksættes flere initiativer. Dels kan man tilknytte en erfaren coach, der kan vejlede organisationens egne projektledere, og skabe fokus på forhold der mangler attention og dels kan man få gennemført en decideret projektevaluering af projektets status.

Projektcoaching
Projektcoaching skal etableres tidligt i forløbet inden det begynder at gå galt, så der skabes opmærksomhed på svagheder ved projektet. Gennem et coachingforløb kan der opstilles en plan for de områder og discipliner, som ønskes forbedret. Den mest effektfulde coachingydelse opnås med en ekstern coach, der er neutral og ikke har egne interesser at varetage i relation til projektlederen.

Resultatet af projektcoaching kan være en plan for forbedringsområder for projektlederen og/eller for teamet eller en decideret kompetenceudviklende støtte til den mindre erfarne projektleder.

Projektevaluering
Projektevaluering kan princippelt foretages på et vilkårligt tidspunkt gennem projektforløbet, men de placeres oftest i.f.m. en projektmilepæl. Evalueringer bør foretages løbende og de bør ikke placeres for sent i forløbet, så der er mulighed for at rette op på nogle af de forhold evalueringen afdækker.

Resultatet af projektevaluering er typisk en rapport med klare konklusioner om projektets status, fremdrift, forventet succesgrad og anbefalinger for det videre projektforløb.

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP