hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

Rådgivning ifm. udvikling af avanceret internetportal til Klimakonsortiet

Kunde
Klimakonsortiet og Dansk Industri Energibranchen.

Projekt
Opgavens mål var at bistå Klimakonsortiet (KK) og Dansk Industri Energibranchen (DI-E) med etablering af en avanceret internetportal til den verdensomspændende klimakonference, COP 15 i København, december 2009. Ved start af projektet forelå der en kravspecifikation, som en kommende, tiltænkt leverandør og DI-E havde udarbejdet. Et vigtigt mål var, at den nye portal var lanceret senest marts 2009, så markedsføring mod de produktudstillende virksomheder og andre interessenter kunne gennemføres frem mod konferencen.

IT managers blev engageret til dels at bistå med rådgivning om strategi, fremgangsmåde og faldgruber ved et sådant projekt og dels bistå med forhandling og indgåelse af kontrakter. Kontraktkomplekset K01 blev valgt.

Under projektet rådgav IT managers projektgruppen og styregruppen, hvori direktørerne for KK og DI-E var repræsenteret, om forskellige etablerings-, support- og driftsspecifikke spørgsmål, herunder f.eks. krav til dokumentation, afprøvning og test af systemet.

Da løsningen var ambitiøs og skulle leveres på kort tid var projektet i hele projektperioden under et voldsomt tidspres, og opgaven var derfor en stor udfordring for DI-E, der varetog etableringsopgaven for KK. Projektet var den største og højst prioriterede enkeltopgave for KK, og portalen skulle derfor være en solid succes. Det samlede budget for etablering, lancering og markedsføring af den nye internetportal var i alt ca. 12. mio. kr.

Under kontraktindgåelsen blev der lagt en solid tidsplan med fokus på systemspecificering, test og afprøvning af portalen. Betalingsplan og incitamentsordning sikrede konstant fokus hos leverandøren, da tiden var knap.

Periode
August 2008 – maj 2009

Resultat
Resultatet af rådgivningen og assistancen fra IT managers var gunstige og solide kontrakter mellem kunde og leverandør, der banede vejen for projektets succes. Kontrakterne havde stor fokus på fremdrift og levering.

Projektet blev leveret til aftalt tid og budget, og der var stor tilfredshed med portalen
(www.energymap.dk) hvilket i høj grad var projektdeltagernes fortjeneste.

Projektet skabte således grundlag for en succesfuld indsats på klimaområdet ifm. klimakonferencen COP 15.

Referencer
Direktør Anders Stouge og Projektleder Sidsel Dyrholm Holst, DI Energibranchen og Direktør Finn Mortensen, Klimakonsortiet optræder gerne som referencer.

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP