hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

Udvikling og kvalitetssikring af højteknologisk system
til Forsvaret

Kunde
Det Danske Forsvar - Hærens Materiel Kommando. Opgaven er udføres for IT leverandøren Mærsk Data Defence A/S, der er et datterselskab i Mærsk A/S.

Projekt
Projektets mål var, at udvikle et omfattende, højteknologisk planlægningssystem for Forsvaret, indenfor aftalt tid og kvalitet. Projektet var under kraftigt tidspres, og IT Managers blev derfor hyret som projektchef og coach for nogle yngre projektledere, der ikke var vant til omfattende, komplekse IT projekter under tidspres.

IT Managers udarbejdede indledningsvist en milepælsplan, så der kom mere fokus på aktuel fremdrift. Endvidere blev der fokuseret på at få optimeret ressourceudnyttelsen samt at få ikke fungerende processer optimeret, der hvor det var muligt. Projektet blev omorganiseret, så der kom langt mere fokus på den resterende softwareudvikling, integration, test og kvalitetssikring. Fremdriften fulgtes gennem testresultater, testdækning og fejlrater.

Projektet var på sit højeste organiseret i seks delprojekter med godt 60 fuldtidsressourcer, primært programmører, arkitekter og testpersonale. Halvdelen af bemandingen var erfarne IT konsulenter på tidsbegrænsede kontrakter, og IT Managers sikrede vidensoverførsel til Defence eget personale.

Periode
Juni 2004 - marts 2005

Resultat
Produktet bestod en meget krævende afleveringsprocedure og der blev skabt et solidt udgangspunkt for allerede aftalte nye versioner af produktet. Endvidere blev der generelt skabt øget effektivitet gennem fokusering på tid og ressourceanvendelse, specielt indenfor integration, test og kvalitetssikring. Desuden blev der leveret rådgivende coaching til projektledere og mellemledere.

Referencer
Mærsk Data Defence Projektdirektør Ad Langenkamp eller den administrerende Direktør Henrik Ekmann optræder gerne som reference.

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP