hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

Indførelse af Skat’s Digital Motor Registrering for
Tryg Forsikring A/S

Kunde
Tryg Forsikring, Hovedsædet i Ballerup.

Projekt
Målet var at etablere rammer og projektgrundlag for et omfattende og kritisk IT projekt i Tryg. Projektets formål var at sikre, at Tryg’s IT systemer integreres til det nye Digitale Motor Register, der udvikles af Skat og planlægges idriftsat oktober 2011. Sekundært skulle projektet bidrage til optimering af Tryg’s administration af bilforsikringer samt levere IT løsninger, der understøtter forretningen bedre.

Skats IT program Digitalt Motor Register (DMR) er et omfattede udviklingsprogram der beskæftiger pt. omkring 65 m/k inklusive underleverandører. Hertil kommer indsatsen hos
de mange virksomheder, der skal integrere deres IT systemer til DMR. De samlede udviklingsomkostninger vurderes at andrage over ½ milliard kr.

Tryg har påtaget sig at være ”frontrunner” blandt forsikringsselskaberne i Skats program, hvilket indebærer at Tryg skal udvikle sin integration til DMR før de øvrige involverede forsikringsselskaber. Tryg skal derfor selvsagt være ekstra grundig med at finde fejl og mangler i systemet og dokumentationen, hvorfor en høj grad af professionalisme og engagement forventes.

Målet for Jens’ konsulentassistance var at bistå Tryg med at få aftalt faste og solide rammer i en ”aftale” med Skat, så parternes ansvar, leverancer, vilkår og betingelser var beskrevet. Endvidere skabte Jens projektrammerne internt i Tryg.

Gennem øget fokus på konsekvenserne af det manglende aftalegrundlag med Skat, herunder hvilke fordele det ville give Skat at få indgået en aftale, lykkedes det via Jens indsats, i juni at færdiggøre et projektgrundlag med Skat, som forsikringsselskaberne kunne godkende. Herefter er der kommet bedre fokus på leverancer og planer på de styringsmøder som parterne afholder regelmæssigt.

Periode
Marts 2010 - september 2010

Resultat
Da konsulentopgaven var gennemført var der etableret et solidt fundament for det videre arbejde – både internt i Tryg og i samarbejdet med SKAT og Netcompany, hvilket var meget tilfredsstillende for Tryg. Endvidere afsluttedes indsatsen med en veludført overdragelse af projektledelsen til en fastansat projektleder, der skulle overtage projektlederansvaret.

Der blev således skabt et væsentligt bedre udgangspunkt for programmets videre forløb.

Referencer
Projektchef Kenny Østerberg, Tryg Forsikring optræder gerne som reference.

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP