hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

Strategiudvikling og implementering af omfattende IT program for BEC

Kunde
BEC – Bankernes EDB Central – med kontorer i Roskilde og Herning.

Projekt
Opgavens mål var at forny og modernisere en utidssvarende, mangelfuld række grund- systemer til håndtering af værdipapirer, herunder fonds-, depot, valuta- og derivatsystemer, da adskillige BEC udviklede systemer stod overfor udskiftning. Andre systemer skulle suppleres med yderligere forretningsfunktionalitet og nogle skulle moderniseres til tidssvarende teknologi og metoder.

Samlet set en særdeles omfattende og kompliceret opgave, der havde strategisk betydning for BEC og deres kunder, der primært er danske mellemstore og mindre banker. Opgaven var oprindeligt skønnet til et budget på knap 200 mio. kr. og oplægget var, at hovedparten af moderniseringen skulle gennemføres gennem fortsat udvikling af programmel i BEC. Programmet var en af de højst prioriterede udviklingsopgaver hos BEC.

Jens Birch Nielsen var tilknyttet opgaven i godt 20 måneder med ansvar for Programledelse af den samlede opgave.

I denne periode blev strategien revideret til primært at basere sig på anskaffelse af moderne, udenlandske systemplatforme fra markedsførende leverandører, der kunne garantere den forretningsmæssige udvikling af området. Dette var et stort skridt for BEC, der ikke var fortrolig med omfattende købeløsninger til erstatning af egne systemer, udviklet gennem mange år. Efterfølgende styrede Jens en vurderingsfase, hvor der blev udvalgt leverandører. Dette forløb kompliceres af mange beslutningstagere og særlige interesser blandt beslutningstagerne, men processen var vigtig for at der kunne skabes konsensus om de valgte leverandører og deres systemplatforme.

Under Jens’ ledelse blev programmet organiseret i 12-14 projekter, til gennemførsel i en rækkefølge i det omfang der kunne skaffes BEC ressourcer og forretningsfolk til dette. Programbudgettet blev samtidig revideret til små 400 mio. kr. og tidsrammen justeret til en forventet implementeringstid på fire kalenderår.

Indsatsen afsluttedes med at varetage styringen af kontraktforhandlingerne i forbindelse med køb af de udenlandske systemplatforme. En særlig udfordring var her, at der var begrænset erfaring i BEC med strukturerede kontraktforhandlingsforløb.

Programmet var på sit højeste bemandet med godt 40 ressource personer, primært projektledere, teknikere og IT arkitekter.

Periode
Januar 2006 – September 2008

Resultat
Resultatet af Jens’ indsats var, at de fire første, parallelle projekter var godt i gang, herunder de to største, vigtigste og mest komplicerede projekter, der baseredes på købte systemplatforme.

Der var således skabt et solidt udgangspunkt for programmets videre forløb.

Referencer
Vicedirektør Karen Helsbøl, BEC og Områdechef Søren Secher Olsen, BEC optræder gerne som reference.

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP