hjemlprint siden

ForretningsområderlReferencer og kundecaseslNyheder, gode råd og artiklerlFirmaprofil og konsulenter

Tilbage

Udarbejdelse af IT strategi

Enhver virksomhed med en vis mængde IT systemer bør have en IT strategi, der en forankret i virksomhedens strategiplan.

Begrundelsen er primært, at IT grundlaget skal understøtte virksomhedens strategier - om virksomhedsopkøb, fusioner, etablering af datterselskaber eller lignende. Hurtig og effektiv omlægning eller tilpasning af IT systemerne kan nemt blive den kritiske vej til succes for nye forretningsområder og IT strategien kan måske ligefrem pege på nye forretningsmuligheder.
IT er en vigtig kilde til værdiskabelse og forretningsudvikling.

Udarbejdelsen af en IT strategi med tilhørende IT handlingsplaner giver endvidere virksomheds- ledelsen en vurdering af, hvad det forventes at koste at anskaffe og implementere ændrede eller nye IT systemer samt give en ide om, hvor hurtigt ændringerne kan være implementeret.

En god IT strategi nedbryder de strategiske visioner i praktiske, håndterbare handlingsplaner for IT området, så virksomhedsledelsen kan tage stilling til de valgmuligheder der er, herunder ressourcer og økonomi.

IT strategien tager typisk afsæt i de informationer, planer og nøgletal som virksomheden ønsker at anvende, samt forholder sig til om de eksisterende arbejdsgange kan forbedres, hvis der kom nye/flere informationer til. De afdækkede behov grupperes efterfølgende i små, mellem eller store projekter, der kan prioriteres af virksomhedsledelsen. Endvidere udarbejdes beregninger på den effekt hvert projekt har. Endvidere vurderes det hvordan samarbejdet organisatorisk sikres de bedste vilkår.

Tendensen går mod større integration mellem de forskellige systemer og dermed mod større afhængighed og større kompleksitet. IT Managers kan, som deres professionelle sparringspartner, hjælpe med at sikre, at IT strategien er realiserbar, fremtidsorienteret og økonomisk velfunderet.

Indholdet og omfanget af en IT-strategi er afhængig af virksomhedens størrelse og kompleksitet, men den vil oftest omfattede følgende emner:

Organisation
Sammenhæng med forretningsstrategi
IT-infrastruktur
Applikationer/software
Leverandørpolitik
Sikkerhedspolitik
Retningslinier for implementering
Handlingsplaner
Projekter
Uddannelse af medarbejdere
Financiering
Ressourceallokering
Evt. katastrofeberedskab

 

© Copyright IT Managers - Webdesign Metaform

HOME  l  SITEMAP